Werkwijze

Aanmelding

Het eerste gesprek noemen we een kennismakingsgesprek. Belangrijk, want een goed gesprek kun je alleen voeren als er wederzijds vertrouwen is. Alleen de eerste en de laatste vraag ligt vast: wat brengt je hier en ‘klikt het’, heb je vertrouwen in de benadering en de aanpak? Kunnen we op deze basis samen verder? Je krijgt vervolgens altijd een passende opdracht mee. Want zonder actie geen beweging. Helaas is de aanmeldtijd langer dan we zouden wensen, inmiddels 6 weken. Bij tussenkomst van je huisarts kan het eerder of je kunt een voorintake/ gesprek inplannen bij onze psychologen in opleiding. Na het kennismakingsgesprek start binnen 2 weken de behandeling. Bel gerust voor informatie, 055-3562300 of stuur een mail.

Diagnostiek

Veranderen gaat hand in hand met weten waar het mis gaat en dat kan niet zonder het lef om naar jezelf te kijken. Psychodiagnostiek is daarvan een essentieel onderdeel en het tweede specialisme van het Psychologencentrum, waarbij op basis van psychologisch onderzoek uitspraken gedaan kunnen worden over iemands kwetsbaarheden, valkuilen en sterke kanten.

Behandeling

Verandering door middel van behandeling is gericht op herwinnen van motivatie om oplossingen te vinden, of ondersteuning in het toegepast krijgen van oplossingen, soms oplossingen die je zelf al hebt bedacht. Behandeling is naast klachtgericht dus ook krachtgericht.

Klik hier voor ons aanbod.