Voor verwijzers

We streven naar een optimale samenwerking met verwijzers. Voor een succesvol traject is het belangrijk dat de hulp aansluit bij de hulpvraag. Onderlinge samenwerking tussen zorgverleners is daarbij van essentieel belang. We streven naar de beste eerstelijnszorg en zetten ons in voor verbetering en ontwikkeling. Indien gewenst en vanzelfsprekend onder voorbehoud van toestemming van de cliënt, is er persoonlijk contact met de verwijzer over de te volgen behandeling met als doel de beste passende behandeling te kunnen bieden.

Zie ook aanbod, werkwijze, kosten & verzekering.